Poziv za sudjelovanje na 69. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 P O Z I V

za sudjelovanje na 69. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 16.02.2023. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati

u hotelu “ KOLOVARE”, Bože Peričića 14, 23000, Zadar

 

D n e v n i   r e d:

 

Poziv za 69. skupštinu HPU u ČETVRTAK 16.02.2023. u 17.00 sati u hotelu “ KOLOVARE”, Bože Peričića 14, 23000, Zadar

Predloženi dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 68. Sjednice
  2. Izvješće predsjednika o stanju računa;
  3. Mišljenje NO o financijskom izvješću 2022. godine
  4. Usvajanje Financijskog izvješća poslovanja za 2022.
  5. Studijsko putovanje – sajam Barcelona
  6. Razno

 

 

 

S poštovanjem,

Goran Bulat mag.oec.

Predsjednik HPU