Poziv za sudjelovanje na 66. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

P O Z I V

za sudjelovanje na 66. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 24.-26. veljače 2022. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati

u hotelu Olympia Sky u Vodicama

 

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 65. sjednice Skupštine HPU-e;
 2. Izvješće o stanju na računu udruge 1.337.102,96kn;
 3. Financijsko izvješće za 2021. godinu – mišljenje NO;
 4. Usvajanje Financijskog izvješća HPU za 2021. godinu;
 5. Izbor članova nadzornog odbora HPU;
 6. Sajam INTERTRAFFIC – studijsko putovanje u Amsterdam;
 7. Prezentacija za upotrebu eura u parkirnim automatima – IPC;
 8. Prezentacija INFOART;
 9. Prezentiranje radarskog parking senzora – MOBILISIS;
 10. Imovinska kartica obveznika o sprečavanju sukoba interesa
 11. Uvođenje eura 2023.
 12. Razno – isključenje iz članstva Sanitat d.o.o. Dubrovnik.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.

 

 

 

 

 

U Šibeniku, 11. veljače 2022. godine.