Poziv za sudjelovanje na 65. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

P O Z I V 

za sudjelovanje na 65. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati putem video linka ZOOM 

Meeting ID: 831 375 1616

Passcode: 65HPU

 17. prosinca 2021. godine u 12.00 sati

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 64. sjednice Skupštine HPU – a;
  2. Izvješće ostanju na računu udruge 07.12.2021.- 1.274.191,48 kn;
  3. Predstavljanje i usvajanje 2. rebalansa za 2021. godinu;
  4. Predstavljanje i usvajanje plana rada za 2022. godinu;
  5. Studijsko putovanje Amsterdam – 29. 03. – 31.03.2022. godine;
  6. Izrada monografije o Hrvatskoj parking udruzi;
  7. Obavijest o isteku mandata članova Nadzornog odbora 14.02.2022. godine;
  8. Isključenje iz članstva Brod parking d.o.o. i Kupujonline d.o.o.;
  9. Razno;

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.