Poziv za sudjelovanje na 63. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge koja će se održati elektronskim putem

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 62. sjednice Skupštine HPU – a;
  2. Izvješće ostanju na računu udruge 25.01.2021.- 1.179.984,60 kn;
  3. Usvajanje rebalansa za 2021. godinu (u prilogu);
  4. Usvajanje prijedloga za uplatu donacije za stradale u potresu na račun državnog proračuna(IBAN: HR1210010051863000160, poziv na broj HR68 5444-OIB uplatitelja) u iznosu u visini od 100.000,00 kn;
  5. Poziv zainteresiranim članicama da dostave svoje prijedloge kandidata za izbor predsjednika i dva dopredsjednika Udruge, kojima mandat ističe 23. veljače 2021. godine;
  6. Razno

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.