Poziv za sudjelovanje na 64. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge koja će se održati elektronskim putem

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 63. sjednice Skupštine HPU – a;
  2. Izvješće ostanju na računu udruge 15.01.2021.- 1.087.311,17 kn (nakon izvršene uplate pomoći u proračun Vlade RH za područja pogođena potresom);
  3. Mišljenje Nadzornog odbora o Financijskom izvještaju za 2020. godinu – prezentirat će se u tijeku sjednice;
  4. Usvajanje financijskog izvještaja za 2020. godinu;
  5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Hrvatske parking udruge. Predloženi kandidati za predsjednika: Goran Bulat (Gradski parking d.o.o. Šibenik), a za potpredsjednike: Ana Preost (Zagrebparking d.o.o. Zagreb), Mate Sovulj (Grad Omiš), Zvonko Ibriks (Elektromodul d.o.o. Osijek)
  6. Isključenje iz članstva Komunalno Stari Grad.
  7. Razno – Obavijest o odgodi sajma Intertraffic Amsterdam 2021.;

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.