Poziv za sudjelovanje na 60. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

Poštovani,

 

ovim putem Vas pozivam na sudjelovanje na 60. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge, koja će se održati u zagrebu u hotelu Academia, Tkalčićeva 88 u 16.00 sati u četvrtak 20.02.2020. godine.

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 59. sjednice Skupštine HPU – a;
  2. Izvješće predsjednika Udruge o stanju na računu Udruge;
  3. Financijsko izvješće za 2019. godinu – mišljenje NO;
  4. Izvješće NO za 2019.;
  5. Informacije o novom Zakonu o fiskalizaciji;
  6. Sajam Amsterdam – studijsko putovanje;
  7. Učlanjenje pridruženog člana A1;
  8. Izčlanjenje EOS-MATRIX d.o.o., PRE-KOM d.o.o. Prelog
  9. Razno

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.