Poziv za sudjelovanje na 59. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

P O Z I V

za sudjelovanje na 59. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 12. prosinca 2019. godine (četvrtak) s početkom u 16.00 sati u Izletištu Stara Škola, Mirkovec 16, Mirkovec  

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 58. sjednice Skupštine HPU-e;
 2. Izvješće predsjednika o stanju računa;
 3. Odluka o iščlanjenju Davor Krasić;
 4. Odluka o prijemu počasnog člana – Tomislav Borković;
 5. Otpis potraživanja Krakom d.o.o., STS d.o.o.;
 6. Fiskalizacija aparata;
 7. Novosti u parkiranju – Prezentacija RAO d.o.o.;
 8. Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu;
 9. Usvajanje finacijskog plana za 2020
 10. Studijsko putovanje Amsterdam Intertraffic 2020.;
 11. Razno.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.