Poziv za sudjelovanje na 58. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

P O Z I V

za sudjelovanje na 58. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 03. listopada 2019. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 sati u hotelu President u Solinu

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje Zapisnika s 57. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Izvješće predsjednika o stanju računa;
  3. Mobilisis – prezentacija;
  4. Učlanjenje u udrugu – počasni član Tomislav Borković;
  5. Prijedlog za božićne poklone – knjiga dr. Roberta Maršanića;
  6. Razno.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.

 

U Vodicama,  16. rujna 2019. godine.