Poziv za sudjelovanje na 57. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 57. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 28. veljače 2019. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u hotelu Trakošćan

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 56. sjednice Skupštine HPU-e;
 2. Izvješće predsjednika o stanju računa;
 3. Financijsko izvješće za 2018. godinu – mišljenje NO;
 4. Usvajanje Financijskog izvješća HPU za 2018. godinu;
 5. Informacije o novom Zakonu o fiskalizaciji;
 6. Prezentacija IPC (novi sustavi I tehnologije);
 7. Prezentacija IMOBILISIS (novi sustavi I tehnologije);
 8. Sajam Istanbul – studijsko putovanje;
 9. Usklađivanje članstva Rudej d.o.o. – Općina Okrug;
 10. Organizacija parkiranja u urbanim sredinama – Robert Maršanić
 11. Razno – Zakon o komunalnom gospodarstvu.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.

U Vodicama,  25. siječnja 2019. godine.