Poziv za sudjelovanje na 54. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 54. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 17. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u hotelu Cornaro Split, Sinjska 6

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 53. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Izvješće sa studijskog putovanja u Amsterdamu, Intertraffic 2018.;
  3. Donošenje Odluke o povećanju članarine za pridružene članove; 1000 kn mjesečno;
  4. Izmjena Pravilnika o organizaciji i provedbi studijskih putovanja;
  5. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja;
  6. Donošenje Odluke o prestanku članstva za članice koje ne plaćaju članarinu;
  7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka prisilne naplate;
  8. ZAPM – prezentacija
  9. Razno – DPK stranci, Luxembourg; 

 

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.