Poziv za sudjelovanje na 53. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 53. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 15. veljače 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati

u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik, Iva Dulčića 34  

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 52. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Financijsko izvješće za 2017. godinu – mišljenje NO;
  3. Usvajanje Financijskog izvješća HPU za 2017. godinu;
  4. Izmjena Pravilnika o organizaciji i provedbi studijskih putovanja;
  5. Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu;
  6. Nadzorni odbor – izbor članova;
  7. Izčlanjenje iz Udruge – Liburnija parking d.o.o.;
  8. Razno – EU direktiva GDPR;

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.