Poziv za sudjelovanje na 52. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

P O Z I V

 za sudjelovanje na 52. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 07. prosinca 2017. godine (četvrtak) s početkom u 16.00 sati u galeriji Klovićevi dvori, Zagreb, Jezuitski trg 4  

 

D n e v n i   r e d:

  

  1. Usvajanje Zapisnika s 51. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Usvajanje Financijskog plana za 2018. godinu;
  3. Izvješće predsjednika o aktivnostima predsjedništva i nadzornog odbora;
  4. Usvajanje prijema u članstvo – Vecla d.o.o. i Europarksystems d.o.o.;
  5. Studijsko putovanje Amsterdam ”INTERTRAFFIC”, 20-23. ožujak 2018 (https://www.intertraffic.com/amsterdam/);
  6. Otpis potraživanja za Športski objekti Slatina d.o.o.;
  7. Prezentacija Batel d.o.o.;
  8. Prezentacija Infoart d.o.o.;
  9. Razno.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.

 

U Vodicama,  22. studenog 2017. godine.