Poziv za sudjelovanje na 49. sjednicu Skupštine

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 49. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 08. prosinca 2016. godine (četvrtak)

s početkom u 17.00 sati u Zagrebu, restoran Maximilian, Radnička cesta 37  

 

D n e v n i   r e d:

  

  1. Usvajanje Zapisnika s 48. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Usvajanje financijskog plana za 2017.godinu;
  3. Prezentacija SIMMETAL d.o.o. Sesvete – Rotary parking;
  4. Prezentacija EQUAL GROUP – naplata potraživanja;
  5. Prezentacija EOS MATRIX – naplata potraživanja sa dodanom vrijednošću;
  6. Razno

 

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Ivica Slavica, v.r.

 

U Vodicama,  24. studenog 2016. godine.