Poziv za sudjelovanje na 47. sjednicu Skupštine

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 47. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge, koja će se održati dana 12. svibnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 17.30 sati

u Puli, Hotelu “PARK PLAZA HISTRIA”  

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 46. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. GIS sustav za upravljanje parkiralištima na području gradova;
  3. Mjere energetske učinkovitosti u prometu u mirovanju;
  4. Detekcija parking mjesta na otvorenim parkiralištima;
  5. Prodaja elektronskih parkirnih karata putem interneta;
  6. Razno

 

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Ivica Slavica