Poziv za sudjelovanje na 46. sjednicu Skupštine

P O Z I V

za sudjelovanje na 46. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 25. veljače 2016. godine (četvrtak) s početkom u 12.30 sati

u Zagrebu, restoranu “Gastro globus”, Avenija Dubrovnik 15; Dvorana ambasador

 

D n e v n i   r e d:

  

  1. Usvajanje Zapisnika s 45. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Usvajanje Zapisnika o popisu dugotrajne imovine;
  3. Usvajanje Financijskog izvješća za 2015. godinu;
  4. Donošenje Odluke o naplati ili otpisu potraživanja;
  5. Zahtjev za isčlanjenje iz Udruge – STS d.o.o.;
  6. Razno

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Ivica Slavica