Ciljevi Udruge

Zajedničkim nastupom poticati i razvijati sudjelovanje u provođenju i donošenju zakonske regulative iz područja prometa, na način da se nakon uočavanja i definiranja problema u radu i poslovanju pronalaze rješenja i aktivnim nastupom utječe na usvajanje i provedbu zakonskih i podzakonskih akata.

Analizirati dosadašnju prometnu politiku u domeni parkiranja, usuglašavati stručne stavove i smjernice za unapređenje sustava parkiranja u gradovima te usklađivanje politike parkiranja na području Republike Hrvatske.

Nastojati, koliko je moguće s obzirom na specifičnosti područja, izgraditi jedinstveni sustav rada i postupanja, te tako utjecati na usklađenje sudske prakse.

Članice Udruge međusobno će razmjenjivati informacije i po potrebi pružati si pomoć u zastupanju i druge vrste pomoći, te raditi na promidžbi i ostvarenju svih onih ciljeva koji su zajednički članovima Udruge.