Prelog

GKP “PRE-KOM” D.O.O.

web stranica:www.pre-kom.hr

Hrupine 7B, 40 323 Prelog
fax:      040/ 646-898
tel:       040/ 645-535
e-mail: parkiranje@pre-kom.hr

Broj parkirališnih mjesta: 351 PM
Zone: I ZONA, II ZONA, III ZONA

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: