Zabok

PLAVINKA d.o.o

web stranica: http://www.plavinka.hr/

Matije Gupca 22, 49 210 Zabok
fax:      049/ 222-584
tel:       049/ 222-584
e-mail: plavinka@kr.t-com.hr

Broj parkirališnih mjesta: 167 PM
Zone: I ZONA (zelena), II ZONA (žuta)

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: