Krapina

KRAKOM d.o.o

web stranica: www.krakom.hr

Ljudevita Gaja 20, 49 000 Krapina
fax:      049/ 382-709
tel:       049/ 382-700
e-mail: krakom@krakom.hr

Broj parkirališnih mjesta: 444 PM
Zone: I ZONA (crvena), II ZONA (žuta), III ZONA (zelena)

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: