Bjelovar

KOMUNALAC D.O.O.

web stranica: www.komunalac-bj.hr

Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
fax:      043/ 622-122
tel:       043/ 622-127
e-mail: trakovcan@komunalac-bj.hr

Broj parkirališnih mjesta: 1345 PM
Zone: I ZONA (plava), II ZONA (bijela)

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: