Rab

DUNDOVO D.O.O.

web stranica: www.rab.hr

Trg Minicipium Arba A.D.Xa.C 2, 51 280 Rab
fax:      051/ 724-624
tel:       051/ 724-624
e-mail: dundovo@ri.htnet.hr

Broj parkirališnih mjesta: 390 PM
Zone:

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: