Opatija

OPATIJA 21 D.O.O.

web stranica: www.opatija21.hr

Stubište Lipovica 3, 51410 Opatija
tel:      00385 (0)51 680 130
e-mail: uprava@opatija21.hr

Broj parkirališnih mjesta: 1132
Zone: 0 ZONA (crvena), 1 ZONA (plava)

Broj garaža: javna garaža Sportska dvorana “Marino Cvetković”
Broj mjesta u garažama: 135 parkirnih mjesta