Ogulin

STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.

web stranica: www.skg-ogulin.hr

I.G. Kovačića 8, 47 300 Ogulin
fax:      047/ 811-488
tel:       047/ 295-488
e-mail: stambeno.komunalno.gospodarstvo@ka.t-com.hr

Broj parkirališnih mjesta: 180 PM
Zone: I ZONA (crvena)

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: