Poreč

USLUGA POREČ D.O.O.

web stranica: www.usluga.hr

Mlinska 1, 52 440 Poreč
fax:      052/ 451-050
tel:       052/ 431-003
e-mail: usluga@usluga.hr

arduino.matosevic@usluga.hr

Broj parkirališnih mjesta: 494 PM
Zone: I ZONA, II ZONA, III ZONA

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: