Pazin

USLUGA D.O.O.

web stranica: www.usluga-pazin.hr

Šime Kurelića 22, 52 000 Pazin
fax:      052/ 624-998
tel:       052/ 619-030
e-mail: usluga2@pu.t-com.hr

Broj parkirališnih mjesta: 205 PM
Zone: I ZONA

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: