Pag

PAG II D.O.O.

web stranica: www.pag.hr

Zadarska 4, 23 250 Pag
fax:      023/ 600-247
tel:       023/ 600-437
e-mail:

Broj parkirališnih mjesta: 418 PM
Zone: I ZONA, II ZONA

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: