Okrug gornji

OPĆINA OKRUG – POGLAVARSTVO OPĆINE OKRUG

web stranica: www.okrug.hr

Ulica bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji
fax:      021/ 887-477
tel:       021/ 886-924
e-mail: opcina-okrug@st.htnet.hr

Broj parkirališnih mjesta: 250 PM
Zone: I ZONA (crvena)

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: