Makarska

MAKARSKA – POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

web stranica: www.makarska.hr

Trg Tina Ujevića 1, 21 300 Makarska
fax:      021/ 612-046
tel:       021/ 678-625
e-mail: pogon@makarska.hr

Broj parkirališnih mjesta: 326 PM
Zone: I ZONA (crvena), II ZONA (žuta)

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: