Tisno

JKP “JEŽINAC” D.O.O.

web stranica: www.tisno.hr

Uska ulica 1, 22 240 Tisno
fax:      022/ 439-260
tel:       022/ 439-262
e-mail: jezinac@tisno.info

Broj parkirališnih mjesta: 500 PM
Zone: I ZONA (žuta), II ZONA (žuta)

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama: