DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”

Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 64. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge koja će se održati elektronskim putem

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 63. sjednice Skupštine HPU – a;
  2. Izvješće ostanju na računu udruge 15.01.2021.- 1.087.311,17 kn (nakon izvršene uplate pomoći u proračun Vlade RH za područja pogođena potresom);
  3. Mišljenje Nadzornog odbora o Financijskom izvještaju za 2020. godinu – prezentirat će se u tijeku sjednice;
  4. Usvajanje financijskog izvještaja za 2020. godinu;
  5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Hrvatske parking udruge. Predloženi kandidati za predsjednika: Goran Bulat (Gradski parking d.o.o. Šibenik), a za potpredsjednike: Ana Preost (Zagrebparking d.o.o. Zagreb), Mate Sovulj (Grad Omiš), Zvonko Ibriks (Elektromodul d.o.o. Osijek)
  6. Isključenje iz članstva Komunalno Stari Grad.
  7. Razno – Obavijest o odgodi sajma Intertraffic Amsterdam 2021.;

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.