DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”

Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 69. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 P O Z I V

za sudjelovanje na 69. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 16.02.2023. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati

u hotelu “ KOLOVARE”, Bože Peričića 14, 23000, Zadar

 

D n e v n i   r e d:

 

Poziv za 69. skupštinu HPU u ČETVRTAK 16.02.2023. u 17.00 sati u hotelu “ KOLOVARE”, Bože Peričića 14, 23000, Zadar

Predloženi dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 68. Sjednice
  2. Izvješće predsjednika o stanju računa;
  3. Mišljenje NO o financijskom izvješću 2022. godine
  4. Usvajanje Financijskog izvješća poslovanja za 2022.
  5. Studijsko putovanje – sajam Barcelona
  6. Razno

 

 

 

S poštovanjem,

Goran Bulat mag.oec.

Predsjednik HPU