DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”

Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 61. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

P O Z I V

za sudjelovanje na 61. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 03. rujna 2020. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u sportskoj dvorani u sklopu upravne zgrade TD “Opatija 21”, Stubište Lipovica 3, Opatija

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 60. sjednice Skupštine HPU – a;
 2. Ostavka predsjednika NO;
 3. Izbor novog člana NO;
 4. Izbor predsjednika NO;
 5. Izvještaj predsjednika Udruge o stanju na računu;
 6. Scan a car – prezentacija noviteta, “Opatija 21”;
 7. Fiskalizacija aparata;
 8. Studijsko putovanje Amsterdam – Intertraffic 2021;
 9. Izčlanjenje iz Udruge: Rijeka promet d.d., Securitas Hrvatska, Komunalno Stari Grad;
 10. Učlanjenje u Udrugu u redovno članstvo Komunalno društvo Kostrena d.o.o.;
 11. Primanje u počasno članstvo Denis Vukadinović;
 12. Razno

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.