DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”

Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 60. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

P O Z I V

za sudjelovanje na 60. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 20. veljače 2020. godine (četvrtak) s početkom u 16.00 sati u hotelu  Academia, Tkalčićeva 88, Zagreb

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 59. sjednice Skupštine HPU – a;
  2. Izvješće predsjednika Udruge o stanju na računu Udruge;
  3. Financijsko izvješće za 2019. godinu – mišljenje NO;
  4. Izvješće NO za 2019.;
  5. Informacije o novom Zakonu o fiskalizaciji;
  6. Sajam Amsterdam – studijsko putovanje;
  7. Učlanjenje pridruženog člana A1;
  8. Izčlanjenje EOS-MATRIX d.o.o., PRE-KOM d.o.o. Prelog
  9. Razno

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.