DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”

Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 72. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge
 

koja će se održati dana 29.02.2024. godine (četvrtak) s početkom u 16.00 sati

u hotelu WELL, Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske toplice

 
 

D n e v n i   r e d:

Poziv za 72. skupštinu HPU u ČETVRTAK 29.02.2024. u HOTELU Well u termama Tuhelj u 16.00 sati.

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 71. skupštine HPU
 2. Izvješće predsjednika o stanju računa;
 3. Mišljenje NO o financijskom izvješću 2023. godine
 4. Usvajanje Financijskog izvješća poslovanja za 2023.
 5. Studijsko putovanje – sajam Birmingham parkex
 6. Informacija o novoj zakonskoj regulativi ustupa potraživanja.
 7. Zahtjev za istupanje iz članstva MLADOST d.o.o.
 8. Zahtjev za prijem u članstvo HPU GRAD KARLOVAC
 9. Zahtjev za istupanje iz članstva Sedam IT
 10. Zahtjev za istupanje iz članstva GRAD SOLIN
 11. Zahtjev za prijem u članstvo HPU KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA SOLINA d.o.o.
 12. Zahtjev za prijem u članstvo Lošinj usluge d.o.o.
 13. Razno

 

 

S poštovanjem,

Goran Bulat mag.oec.

Predsjednik HPU