Varaždin

CRTORAD d.o.o.

web stranica: www.crtorad.hr

Varaždinska ulica, odvojak 3, 42 000 Varaždin
fax:      042/ 211-015
tel:       042/ 211-015
e-mail: info@crtorad.hr

Broj parkirališnih mjesta: 1038 PM
Zone: O ZONA, I ZONA (crvena), II ZONA (žuta), III ZONA (zelena),

Broj garaža: 1
Broj mjesta u garažama: 62