Koprivnica

KOPRIVNICA PARKING D.O.O.

web stranica:

Gornji Banovac 19, 48 300 Koprivnica
fax:      048/ 621-001
tel:       048/ 621-001
e-mail:koprivnicaparking d.o.o@kc.t-com.hr

Broj parkirališnih mjesta: 756 PM
Zone: I ZONA (crvena), II ZONA (žuta), III ZONA (zelena)

Broj garaža:
Broj mjesta u garažama