DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 59. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

P O Z I V

za sudjelovanje na 59. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 12. prosinca 2019. godine (četvrtak) s početkom u 16.00 sati u Izletištu Stara Škola, Mirkovec 16, Mirkovec  

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 58. sjednice Skupštine HPU-e;
 2. Izvješće predsjednika o stanju računa;
 3. Odluka o iščlanjenju Davor Krasić;
 4. Odluka o prijemu počasnog člana – Tomislav Borković;
 5. Otpis potraživanja Krakom d.o.o., STS d.o.o.;
 6. Fiskalizacija aparata;
 7. Novosti u parkiranju – Prezentacija RAO d.o.o.;
 8. Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu;
 9. Usvajanje finacijskog plana za 2020
 10. Studijsko putovanje Amsterdam Intertraffic 2020.;
 11. Razno.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.