DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 46. sjednicu Skupštine

P O Z I V

za sudjelovanje na 46. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 25. veljače 2016. godine (četvrtak) s početkom u 12.30 sati

u Zagrebu, restoranu “Gastro globus”, Avenija Dubrovnik 15; Dvorana ambasador

 

D n e v n i   r e d:

  

  1. Usvajanje Zapisnika s 45. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Usvajanje Zapisnika o popisu dugotrajne imovine;
  3. Usvajanje Financijskog izvješća za 2015. godinu;
  4. Donošenje Odluke o naplati ili otpisu potraživanja;
  5. Zahtjev za isčlanjenje iz Udruge – STS d.o.o.;
  6. Razno

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Ivica Slavica