DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 58. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

P O Z I V

za sudjelovanje na 58. sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 03. listopada 2019. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 sati u hotelu President u Solinu

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje Zapisnika s 57. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Izvješće predsjednika o stanju računa;
  3. Mobilisis – prezentacija;
  4. Učlanjenje u udrugu – počasni član Tomislav Borković;
  5. Prijedlog za božićne poklone – knjiga dr. Roberta Maršanića;
  6. Razno.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.

 

U Vodicama,  16. rujna 2019. godine.