DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 47. sjednicu Skupštine

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 47. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge, koja će se održati dana 12. svibnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 17.30 sati

u Puli, Hotelu “PARK PLAZA HISTRIA”  

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 46. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. GIS sustav za upravljanje parkiralištima na području gradova;
  3. Mjere energetske učinkovitosti u prometu u mirovanju;
  4. Detekcija parking mjesta na otvorenim parkiralištima;
  5. Prodaja elektronskih parkirnih karata putem interneta;
  6. Razno

 

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Ivica Slavica