DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 51. sjednicu Skupštine

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 51. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 31. kolovoza 2017. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati

u Karlovcu, Javna ustanova AQUATIKA, Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A  

 

D n e v n i   r e d:

 Usvajanje Zapisnika s 50. sjednice Skupštine HPU-e;

  1. Izvješće predsjednika o radu Udruge;
  2. Usvajanje Pravilnika o studijskom putovanju;
  3. RI-ING i AKD d.o.o. – izčlanjenje iz Udruge i EUROKOD d.o.o., KOMUNALNO d.o.o. – Stari Grad; MOTOVUN PARK d.o.o. – učlanjenje u Udrugu;
  4. Dodjela Zahvalnica za rad osnivačima Udruge;
  5. Razno

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.