DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 49. sjednicu Skupštine

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 49. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 08. prosinca 2016. godine (četvrtak)

s početkom u 17.00 sati u Zagrebu, restoran Maximilian, Radnička cesta 37  

 

D n e v n i   r e d:

  

  1. Usvajanje Zapisnika s 48. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Usvajanje financijskog plana za 2017.godinu;
  3. Prezentacija SIMMETAL d.o.o. Sesvete – Rotary parking;
  4. Prezentacija EQUAL GROUP – naplata potraživanja;
  5. Prezentacija EOS MATRIX – naplata potraživanja sa dodanom vrijednošću;
  6. Razno

 

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Ivica Slavica, v.r.

 

U Vodicama,  24. studenog 2016. godine.