DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 52. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

P O Z I V

 za sudjelovanje na 52. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 07. prosinca 2017. godine (četvrtak) s početkom u 16.00 sati u galeriji Klovićevi dvori, Zagreb, Jezuitski trg 4  

 

D n e v n i   r e d:

  

  1. Usvajanje Zapisnika s 51. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Usvajanje Financijskog plana za 2018. godinu;
  3. Izvješće predsjednika o aktivnostima predsjedništva i nadzornog odbora;
  4. Usvajanje prijema u članstvo – Vecla d.o.o. i Europarksystems d.o.o.;
  5. Studijsko putovanje Amsterdam ”INTERTRAFFIC”, 20-23. ožujak 2018 (https://www.intertraffic.com/amsterdam/);
  6. Otpis potraživanja za Športski objekti Slatina d.o.o.;
  7. Prezentacija Batel d.o.o.;
  8. Prezentacija Infoart d.o.o.;
  9. Razno.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.

 

U Vodicama,  22. studenog 2017. godine.