DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 50. sjednicu Skupštine

P O Z I V

 

za sudjelovanje na 50. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 23. veljače 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati

u Samoboru, restoran “Samoborska klet”, Trg kralja Tomislava 7  

 

D n e v n i   r e d:


  1. Usvajanje Zapisnika s 49. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Usvajanje financijskog izvješća za 2016. godinu;
  3. Zahtjev za izčlanjenjem Juština d.o.o. i Doroslov d.o.o.;
  4. Ostavka predsjednika HPU;
  5. Izbor predsjednika HPU;
  6. Razno.

 

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Ivica Slavica, v.r.