DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 53. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 53. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 15. veljače 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati

u hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik, Iva Dulčića 34  

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 52. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Financijsko izvješće za 2017. godinu – mišljenje NO;
  3. Usvajanje Financijskog izvješća HPU za 2017. godinu;
  4. Izmjena Pravilnika o organizaciji i provedbi studijskih putovanja;
  5. Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu;
  6. Nadzorni odbor – izbor članova;
  7. Izčlanjenje iz Udruge – Liburnija parking d.o.o.;
  8. Razno – EU direktiva GDPR;

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.