DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 55. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 55. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 13. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u hotelu “Osijek” , Osijek, Šamačka 4

 

D n e v n i   r e d:

  

  1. Usvajanje Zapisnika s 54. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Predstavljanje novih prodajnih kanala parkirališnih karata; Zagrebparking
  3. Studijsko putovanje 2019. (10. – 12.04.2019. – Istanbul Expo Center Turkey)
  4. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  5. iskustva ažuriranja podataka između MUP-a i centra za vozila
  6. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
  7. Tech future – GDPR;
  8. Donošenje Odluke o primanju u članstvo;
  9. Razno;

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge 

Goran Bulat, v.r.