DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 48. sjednicu Skupštine

                                                                   P O Z I V

za sudjelovanje na 48. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 06. listopada 2016. godine (četvrtak) s početkom u 17.30 sati

u Velikoj Gorici, Hotelu “ROYAL AIRPORT”.  

 D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje Zapisnika s 47. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Izvješće predsjednika o stanju na dan 30.06.2016.godine;
  3. IPC – prezentacija novosti sustava;
  4. HT i partneri – Pametni gradovi kao temelj razvoja naprednih parking usluga
  5. HEP- prezentacija električne punionice;
  6. ECCOS – Novosti iz sustava kontrole i naplate parkiranja, “uličnih” i “izvanuličnih”;
  7. Razno

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Ivica Slavica, v.r.