DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 56. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 56. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 14. prosinca 2018. godine (petak) s početkom u 18.00 sati u galeriji Klovićevi dvori

 

D n e v n i   r e d:

  

  1. Usvajanje Zapisnika s 55. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu;
  3. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu;
  4. Izvješće predsjednika o aktivnostima predsjedništva i nadzornog odbora;
  5. Usvajanje prijema u članstvo Komunalno društvo Ston; Baška d.o.o.; Prokolekt;
  6. Otpis potraživanja za EUROKOD i Murtela d.o.o.;
  7. Intertraffic Istanbul, predstavljanje programa putovanja;
  8. Infoart – PayDo slavi prvi rođendan i ulazi u drugu godinu uz verziju 2.0;
  9. Razno;

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

Goran Bulat, v.r.