DOBRODOŠLI!

Hrvatska parking udruga krovna je organizacija svih zainteresiranih tvrtki i pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u organizaciji i reguliranju prometa u mirovanju.

Zbog količine prometa koju stvara neprestano rastući broj automobila, upravljanje parkirališnim kapacitetima nametnulo se kao ključna tema za podnošnjiv život svakog urbanog prostora.

Zadovoljavanje potreba pojedinaca za mobilnošću može se postići jedino kontinuiranim poticanjem razvoja tehnoloških rješenja.

Mi se krećemo naprijed i kada “mirujemo”Obavijesti

Poziv za sudjelovanje na 54. sjednicu Skupštine Hrvatske parking udruge

 

 P O Z I V

za sudjelovanje na 54. Sjednici Skupštine Hrvatske parking udruge,

koja će se održati dana 17. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u hotelu Cornaro Split, Sinjska 6

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 53. sjednice Skupštine HPU-e;
  2. Izvješće sa studijskog putovanja u Amsterdamu, Intertraffic 2018.;
  3. Donošenje Odluke o povećanju članarine za pridružene članove; 1000 kn mjesečno;
  4. Izmjena Pravilnika o organizaciji i provedbi studijskih putovanja;
  5. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja;
  6. Donošenje Odluke o prestanku članstva za članice koje ne plaćaju članarinu;
  7. Donošenje Odluke o pokretanju postupka prisilne naplate;
  8. ZAPM – prezentacija
  9. Razno – DPK stranci, Luxembourg; 

 

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Hrvatske parking udruge

 

Goran Bulat, v.r.